wezwijfachowca.pl

1. Czym jest zdolność kredytowa?

Planujesz wziąć kredyt, ale nie wiesz co oznacza termin „zdolność kredytowa”

Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu w całości wraz z odsetkami, w uzgodnionych terminach i określonych w umowie. Elementami wpływającymi na zdolność kredytową są:

-wielkość uzyskiwanych dochodów

-miesięczne koszty utrzymania osoby ubiegającej sie o kredyt (czynsz, opłaty za media itp.)

-największy wpływ na zdolność kredytową ma obecne zadłużenie, np. spłacane obecnie kredyty, wysokość zadłużenia z kart kredytowych, dostępne limity, poręczone kredyty,

Ważne jest też czy źródło dochodów wynika z np. umowy o pracę, umowy zlecenie.

Kolejnym czynnikiem jaki ma znaczenie jest wiek, stan cywilny, liczba osób będących na jego utrzymaniu, status mieszkaniowy i majątkowy, wykształcenie, staż pracy, wykonywany zawód, zajmowane stanowisko oraz historia kredytowa, która pokazuje, czy dana osoba regularnie spłacała wcześniej zaciągnięte zobowiązania finansowe.

W szczególności ważny jest ten czynnik tzn. pozytywna historia kredytowa – banki weryfikują ją przede wszystkim poprzez Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Decydując się na wzięcie kredytu warto przeanalizować ofertę kilku banków.

W takiej sytuacji można  skorzystać z pomocy doradcy kredytowego z portalu wezwijfachowca.pl
ZAMÓW FACHOWCA
DARMOWA WYCENA
ZADZWOŃ: