wezwijfachowca.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tadeusz Urban działająca pod firmą PROFILAKTYKA Tadeusz Urban.
  2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania umowy o współpracy z portalem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
  3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania – przez okres obowiązywania umowy oraz 3 lata po jej rozwiązaniu.
  5. Odbiorcą Państwa danych będzie Administrator oraz podmioty, które będą korzystać z Państwa usług i wówczas Państwa dane będą tym podmiotom udostępniane.
  6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Należy jednak pamiętać, że skorzystanie z każdego z praw zależne jest od okoliczności i mogą wystąpić sytuacja w których niemożliwa będzie np. realizacja prawa do usunięcia danych osobowych.
  7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO lub w celach marketingu bezpośredniego. Nie przetwarzamy Państwa danych w celach marketingowych.
  8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.
  10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.